2021-10-19 18:07:26

PROJEKT BIOSIGURNOST I BIOZAŠTITA

Izbijanjem pandemije virusa SARS-CoV-2 uočena je važnost dodatne edukacije učenika, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika o navedenom problemu. Važnost promicanja vrijednosti očuvanja ljudskog zdravlja i prevencije zaraznih bolesti bio je glavni poticaj za pokretanje ovog projekta kako bi se u osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj uvelo poučavanje o sadržajima vezanih uz biosigurnost i biozaštitu. Nositelji projekta su: Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu u partnerstvu s OŠ Vijenac, Osijek. Projekt se provodi u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. U OŠ Ostrog voditelj projekta je učiteljica Ana Grgantov.

Ciljevi projekta:

- Upoznati učenike s važnošću stručnog, znanstvenog, globalnog i osobnog pristupa u sprječavanju zaraznih bolesti

- Analizirati potencijalne opasnosti biougroze i načine prevencije

- Upoznati se s opasnim uzročnicima i njihovim načinom djelovanja

- Razvijati odgovorno ponašanje prema svome i tuđem zdravlju u školi, obiteljskom domu i prirodi

- Osposobiti učenike za prosuđivanje i vrednovanje informacija u javnom medijskom prostoru

- Popularizirati znanost i istraživanje (STEM područje)

- Razvijati interes za znanost i istraživanje u STEM području kroz istraživački rad

- Razvijati suradnički odnos među učenicima, učenicima i mentorima te učenicima i roditeljima

- Razvijati i usavršavati digitalne kompetencije kroz izradu digitalnih video i audio materijala, prezentacija, dijagrama i kvizova

- Poticati i razvijati komunikacijske i prezentacijske vještine

- Razvijati kreativne načine izražavanja

- Stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika

Na kraju nastavne godine planirano je natjecanje učenika u stečenom znanju i vještinama te prezentacija rezultata istraživačkih radova u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.


Osnovna škola "Ostrog" Kaštel Lukšić