preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ostrog Kaštel Lukšić

 > Obrasci
OBRASCI

Autor: Nora Šarić

Poštovani roditelji i skrbnici,

ovdje možete preuzeti potrebne obrasce i zamolbe te ispunjene poslati elektroničkom poštom: os-ostrog@os-ostrog.hr  ili osobno dostaviti u tajništvo Škole.                                                                                                                                                                              Tajnica školske ustanove

 

Izborna nastava

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20):

Članak 27.

 (5) Predmeti koji se izvode izborno obvezni su tijekom cijele školske godine za sve učenike koji se za njih opredijele. Učenik bira izborni predmet ili izborne predmete pri upisu u prvi razred ili najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za iduću školsku godinu. Za uključivanje učenika u izbornu nastavu potrebna je pisana suglasnost roditelja.

 (6) Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti učiteljskom/nastavničkom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu.

 (7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, roditelj djeteta osnovne škole u slučaju dugotrajnih zdravstvenih teškoća djeteta ili zbog drugih opravdanih razloga može podnijeti pisani zahtjev za prestanak pohađanja izbornog predmeta i tijekom nastavne godine.

Dokumente možete preuzeti u prilogu:


 

Upis i ispis iz osnovne škole

Prema Pravilniku o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN br. 47/2017):

Članak 29.

(1) Upisnica u školsku ustanovu dokument je uz pomoć kojega se učenik upisuje u osnovnu školu, srednju školu ili učenički dom.

(2) Upisnicu popunjava i učenik koji tijekom svoga obrazovanja prelazi iz jedne škole u drugu, kao i učenik koji nastavlja obrazovanje za višu razinu kvalifikacije.

 

Članak 30.

(1) Ispisnica iz školske ustanove je dokument uz pomoć kojega se učenik ispisuje iz osnovne škole, srednje škole te učeničkog doma.

U prilogu možete preuzeti obrazac zamolbe za ispis iz OŠ Ostrog koji se predaje u tajništvo škole nakon predaje zamolbe izrađuje se ispisnica.

Zamolbu i ispisnicu moraju potpisati oba roditelja.

 

Dokumente možete preuzeti u prilogu:

 


 

Izostanak s nastave

Prema Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN br. 94/15, 3/17)

Članak 4.

(2) Izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj/nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
– učiteljsko/nastavničko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana.
 

(3) Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavku 2. ovoga članka.
 

(4) Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
 

(5) Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike, škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.
 

(6) Neopravdanim izostankom smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno odredbama stavka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka.

U prilogu možete preuzeti primjerak ispričnice i zahtjev za izostanak.


 

e - Potvrde

e-Potvrde za učenike

Potvrde za učenike koje se izdaju u tajništvu škole možete dobiti i digitalnim putem, preko poveznice:

https://ocjene.skole.hr

 

Klikom na poveznicu izdavanje potvrda učenici se mogu prijaviti svojim AAI identitetom (podaci kojima se prijavljuju u e-Dnevnik) ili roditelji svojim pristupnim podacima u sustavu e-Građani (minimalno razina sigurnosti 3) i ispisati digitalnu potvrdu o školovanju.

U padajućem izborniku bira se svrha potvrde.

Potvrde izdane putem ovog portala zamjenjuju u potpunosti potvrde iz škole u svim pravnim poslovima (Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ; NN 62/17).

 

Sustav za izdavanje potvrda podatke o učenicima preuzima iz baze podataka e-Matica.

 


eDnevnik

Slikovni rezultat za e dnevnik za roditelje

CMS za škole logo
Osnovna škola Ostrog Kaštel Lukšić / Put Sv. Lovre 2, HR-21215 Kaštel Lukšić / os-ostrog-kastelluksic.skole.hr / os-ostrog@os-ostrog.hr
preskoči na navigaciju